Minder stress, meer ontspanning
Print Friendly, PDF & Email

ALLEMAAL EIGEN BAASJES   (Nieuwsbrief nr 2 maart 2011)

koers uitzetten

In veel bedrijven is de werkdruk hoog. Geregeld vinden er reorganisaties plaats en veranderingen volgen elkaar in een snel tempo op. Er is een grote druk om te presteren en we moeten onszelf steeds blijven ontwikkelen. We zijn continu online en e-mailen wat af. In de weekenden en vakanties ontspannen we niet meer maar we werken door. We rennen voor de klant die zich dwingend en eisend opstelt. Teams vallen uit elkaar omdat Het Nieuwe Werken wordt ingevoerd. We werken steeds vaker alleen, vanuit huis, wanneer het ons uitkomt. Alleen als je geluk hebt, heb je langer dan een jaar dezelfde manager. Werk wordt “gebestshored” naar verre buitenlanden zodat we in moeizaam engels communiceren met collega’s in den vreemde.

Hoe houden we dat vol?

Je zult er dan ook niet van opkijken dat de kans om overspannen te raken van werk is behoorlijk groot is. Landelijk gezien wordt 1/3 van het ziekteverzuim veroorzaakt door psychische klachten en het grootste gedeelte daar weer van betreft (over)spanningsklachten. Als je deze dans wilt ontspringen doe je er dus wijs aan een goede coping strategie te vinden.

En anno 2011 betekent dit dat je goed voor jezelf moet kunnen zorgen in de werksituatie. Zelfredzaamheid is het nieuwe toverwoord. We moeten onze eigen baas kunnen zijn.

Maar wat houdt zelfredzaamheid in dit verband eigenlijk in? Wel, dat je binnen je werkzaamheden ook je eigen koers weet uit te zetten en vast te houden.

Door voor jezelf te definiëren wat jij in je werk wilt stoppen en wat niet. Waarom zit je in deze baan, welke doelstellingen wil jij verwezenlijken? Waar zie je mogelijkheden en waar liggen je grenzen? Bepaal dat goed voor jezelf en kijk steeds bij alle vragen en ontwikkelingen die op je af komen, of deze ook passen in jouw persoonlijke doelen.

Houdt zelf de grip en de controle. Wees niet bang om grenzen te stellen. Veel mensen vrezen dat het stellen van grenzen uiteindelijk tot baanverlies zal leiden. Maar in de praktijk valt dat vaak reuze mee. En zelfs al zou dat zo zijn; wat is belangrijker? Baanbehoud of je gezondheid? Uiteindelijk is dat de keuze waar je voor staat als de druk je te hoog wordt.

En als jij weet wat je wilt, waar je staat, als je dichtbij je eigen overtuigingen kunt blijven, ben je ook minder gemakkelijk op te jagen. Echt waar.

Spreekt dit onderwerp je aan en wil je je hier graag verder in verdiepen? Heel behulpzaam kan dan het boek Prioriteiten van Steven Covey zijn. In dit boek gaat hij uitgebreid in op hoe je je persoonlijke doelen goed kunt verenigen met je doelen in je werk en hoe je op een ontspannen manier in controle kan blijven.