Minder stress, meer ontspanning

Visie

Print Friendly, PDF & Email

Mijn visie

Als gedragstherapeut heb ik geleerd om gedrag te bestuderen. Een gedragstherapeut stelt zich een aantal vragen. Namelijk: hoe is bepaald gedrag ontstaan? Welke factoren spelen daar een rol in? Wat maakt dat bepaald gedrag blijft bestaan? Hoe kan het dat er geen verandering plaats vindt terwijl dat wel gewenst wordt? En: wat mij betreft het allerbelangrijkste; welke werkzame methoden kunnen ingezet worden om wel de gewenste veranderingen te bereiken?

Unknown

Ik werk graag met gedragsexperimenten. Tijdens de sessie spreken we een doel af. Zoals bijvoorbeeld: “nee” gaan leren zeggen. Een gedragsexperiment bestaat dan uit een opdracht. Zoals: tot aan de volgende sessie ga je vier keer ergens nee tegen zeggen op je werk. In de daarop volgende sessie bespreken we wat er goed ging en wat niet. We bekijken wat er nodig is om het de volgende keer nog weer beter te doen.

Naast de gedragstherapie ben ik ook zeer gecharmeerd van de positieve psychologie. Binnen de positieve psychologie wordt gekeken naar wat iemand al goed kan en deze eigenschappen worden verder versterkt. De dingen waar je minder goed in bent worden met rust gelaten. Dat vind ik zo fijn werken. Het geeft veel meer energie, hoop, enthousiasme en goede moed om je sterke kanten verder te ontwikkelen. In plaats van je vast te bijten in je minpunten (die vaak moeilijk te veranderen zijn).images

Verder vind ik dat de Acceptance en Commitment Therapy (afgekort met: ACT) ook veel te bieden heeft. Binnen de ACT wordt er vanuit gegaan dat nare en moeilijke dingen voorkomen in het leven. Volgens de ACT werkt het heel goed om te aanvaarden en te accepteren. In plaats van je te verzetten en te blijven vechten. Dat geloof ik ook. Als het lukt om iets te aanvaarden dat moeilijk of niet te veranderen is, is dat tegelijkertijd een startpunt om weer verder te kunnen.