Minder stress, meer ontspanning

Contact

Print Friendly, PDF & Email

Wil je contact met me opnemen en/of een vraag stellen?                                                                                                                                                         • Je kunt me bellen op: 06-20449321  • Of mailen via: anya@praktijkdeleidraad.nl

Correspondentie adres: Praktijk de Leidraad Prins Willem Alexanderweg 26  3991 CB Houten

KvK nr: 30259900

BTW ID: NL001541259B33

Bezoekadres:  

De Molen Offices    Papiermolen 26    kamer nr A0.05 (begane grond)  Houten
IMG_2183

ROUTEBESCHRIJVING MET DE AUTO:

Belangrijk! Neem pas de afslag Houten vanaf de A27 (vanaf of naar Breda)

Ga als je de afslag Houten hebt genomen beneden aan de afslag naar links en volg deze weg helemaal tot dat deze eindigt in een T-splitsing. Ga hier rechts af.
Je rijdt dan de rondweg op. Blijf op de Rondweg (dit gaat met nogal wat bochten gepaard) en volg de borden “ de Molen” en/of “ de Molenzoom”.

Nadat je onder een viaduct bent doorgegaan, kom je uit op een rotonde (met rechts van je de Rabobank). Neem de derde afslag op de rotonde; richting “de Molen”.

Vrijwel direct na het verlaten van de rotonde sla je links af en daarna gelijk weer links. Je rijdt dan (inderdaad) op een fietspad.
*Neem vervolgens de 1e afslag rechts; de Poldermolen op. Volg dit kronkelige weggetje.
Aan het einde; aan je linkerhand van dit weggetje bevind zich de ingang van mijn kantoor (zie foto).

Bel daar aan op nummer 26 en ik zal de deur voor je openen. Mijn kantoor is op de begane grond; links. Er is een wachtruimte waar je kunt plaats nemen.

Parkeren: Voor mijn kantoor is een beperkt aantal parkeerplaatsen. Als het vol is: een stukje terug heb je goede kans op een parkeerplek. Rijdt dan als volgt: na het verlaten van de rotonde ga je direct de 1e afslag links. Inplaats van daarna direct weer links het fietspad op te gaan; ga je rechtdoor. Je rijdt dan een gebied met een sporthal op; daar zijn meer parkeerplaatsen. Loop als je geparkeerd hebt terug naar het fietspas en vervolg de routebeschrijving bij *

ROUTEBESCHRIJVING MET DE TREIN:

Vanaf station Houten: neem vanaf het perron de trap af naar beneden en loop vanaf de trap rechtdoor. Je bent nu in de fietsenkelder. Blijf rechtdoor lopen: je loopt naar de achteruitgang.
Sla bij het verlaten van de fietsenkelder links af. Loop naar de rotonde en buig daar rechtsaf.

Hier vind je ook het busstation. (Als je wilt kun je hier ook verder met de bus) Alle bussen rijden tot mijn kantoor. De busrit duurt 2 à 3 minuten. Je moet uitstappen bij de 2e halte. Als je uitgestapt bent; kijk naar rechts en loop de Poldermolen in. Volg vanaf daar de routebeschrijving hieronder, vanaf *

Je loopt op een lange, slingerende weg met aan beide zijden kantoren.
Blijf rechts lopen en loop deze weg helemaal uit. Als je bijna aan het einde bent: * sla rechts af de Poldermolen in. Volg dit kronkelige weggetje dat links afbuigt tot aan de ingang van mijn kantoor (zie foto). Bel aan bij nummer 26.
Heb je toch problemen met het vinden van de weg; bel mij dan op: 06 20.44.93.21

 

Privacyverklaring

Praktijk de Leidraad , gevestigd aan De Molen Offices, kamer A0.05 Papiermolen 26 3994 DK Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.praktijkdeleidraad.nl Praktijk de Leidraad De Molen Offices, kamer A0.05 Papiermolen 26 3994 DK Houten #31620449321 Anya van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk de Leidraad zij is te bereiken via anya@praktijkdeleidraad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk de Leidraad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk de Leidraad verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – psychologische klachten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk de Leidraad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Praktijk de Leidraad verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. De wettelijke grondslag (en verplichting) voor het verwerken van persoonsgegevens van patiënten vloeit voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk de Leidraad maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en neemt derhalve géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk de Leidraad) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk de Leidraad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren volgens de wet WBGO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) de verplichte bewaartermijn van 15 jaar. Na 15 jaar worden uw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk de Leidraad verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk de Leidraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk de Leidraad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk de leidraad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anya@praktijkdeleidraad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk de Leidraad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk de Leidraad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anya@praktijkdeleidraad.nl

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren