Minder stress, meer ontspanning

People managers training: Keep them fit!

Print Friendly, PDF & Email

Voor wie is deze training en waarom?

Deze training is speciaal ontwikkeld voor people managers.
Tegenwoordig hoort het bij het takenpakket van de people manager om zijn medewerkers te begeleiden bij (dreigende) stress klachten, dan wel op tijd een professional in te schakelen.

Het is echter lang niet altijd gemakkelijk om te zien wanneer en hoe een medewerker stress klachten aan het ontwikkelen is. Of om dit op een adequate manier bespreekbaar te maken.

In de training “Keep them fit” krijgen leidinggevenden theoretische en praktische handvatten aangeboden die hen in staat zullen stellen stressklachten bij de medewerker op tijd te herkennen en te begeleiden.

keep them fit

Duur van de training

De training beslaat anderhalve dag. Allereerst is er één dag waarin de basis wordt gelegd. Daarna is er een “break” van ongeveer 2 maanden waarin de deelnemers kunnen oefenen in de praktijk. Na deze twee maanden volgt er er terugkom ochtend of middag.

Hoe ziet de vorm en de inhoud van deze training eruit?
Vooraf zal aan iedere deelnemer gevraagd worden wat zijn leerdoelen zijn voor de training; deze zullen aan het einde van de training geëvalueerd worden.

Vervolgens wordt bij de start van de training de theorie doorgenomen. Aan bod komen: wat is (werk)stress, aan welke symptomen kan stress herkend worden, welke type persoonlijkheden zijn meer of minder gevoelig voor stress en welke organisatorische bronnen van stress zijn er aan te wijzen.

Na het theoretische gedeelte zal er overgeschakeld worden op het praktische gedeelte; te beginnen met casuïstiek. Door de trainer worden er casussen uitgereikt waarmee de deelnemers in groepjes mee aan het werk gaan.
De bedoeling is uit de casussen de specifieke stress klachten te filteren en een strategie uit te denken over hoe de leidinggevende deze stressklachten bespreekbaar kan maken.

Na de lunchpauze staat de middag in het teken van gesprekstechnieken.
Allereerst legt de trainer de gesprekstechnieken uit. Tijdens de rest van de middag wordt er geoefend op de gesprekstechnieken middels rollenspelen. De deelnemers kunnen zelf hun praktijksituaties inbrengen of de trainer levert casuïstiek aan waarmee geoefend kan worden.

Na twee maanden volgt er een terugkom ochtend of middag met als doel verdieping aan te brengen. Dan staan ” gesprekstechnieken voor gevorderden” op het programma en is er gelegenheid voor de deelnemers om (moeilijke) situaties uit de praktijk te bespreken.

Aantal deelnemers, prijs en locatie
Minimaal 6 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.
De prijs voor de totale training (anderhalve dag) is 750 euro per persoon (exclusief 21% btw); inclusief een handout voor alle deelnemers waarin alle theorie en praktijk overzichtelijk op een rijtje is gezet.
De training kan in-company gegeven worden; ook is het mogelijk dat de trainer een locatie verzorgd; de kosten die dat met zich meebrengt zullen apart in rekening worden gebracht.

Interesse?
Wil je deze training aanbieden aan je medewerkers of ben je zelf people manager en heb je interesse in deze training?
Stuur een mail naar: anya@praktijkdeleidraad.nl
Of bel mij: 06 20449321