Minder stress, meer ontspanning
Print Friendly, PDF & Email

HELP, WAT MOET IK KIEZEN??  (Nieuwsbrief nr 7 september 2012)

keuzestress

Recent cijfermateriaal van het CBS laat zien dat 1 op 10 jonge mensen (tussen de 15 en de 25 jaar oud) last heeft van een burnout. Dat is, op zo’n jonge leeftijd, een enorm aantal! En het roept de vraag op hoe dat mogelijk is.

Een veel gegeven verklaring van dit hoge cijfer is dat deze groep last zou hebben van keuze stress. In deze leeftijdsgroep moeten jonge mensen veel keuze’s maken. Zo moeten zij onder andere beslissen welke opleiding zij willen gaan doen, waar zij willen gaan werken en er worden relaties aangegaan. Het aanbod waaruit zij kunnen kiezen is groot en er moet het liefst ook sprake zijn van een perfecte match. Zo ervaren zij een hoge druk om de juiste keuze te maken. Dit moeilijk kunnen kiezen is overigens niet alleen voorbehouden aan jonge mensen. Ook de 25 plussers (waaronder ikzelf..) kunnen het knap lastig vinden om te kiezen.

Maar hoe moet dat dan, goed kiezen?

Lange tijd werd verondersteld dat je pas een goede keuze kon maken als je alles rationeel heel goed op een rijtje had gezet. Er zijn zelfs formulieren in omloop met twee kolommen. In de ene kolom zet je alle ‘voor’ argumenten, in de andere kolom de ’tegen’ argumenten. Ieder argument (in beide kolommen) kun je wegen met een cijfer tussen de 1 en 10. Na het opschrijven van alle argumenten en de weging daarvan kun je middels het optellen van alle cijfers eenvoudig zien wat de beste keuze is.

Daar begint men nu van terug te komen. Volgens de nieuwste inzichten is het beter om je intuitie te volgen. Dus; niet meer zoveel nadenken en rekenen. Het advies is nu om er een nachtje over te slapen. Vervolgens is de eerste ingeving die dan bij je opkomt de beste keuze.

Toch blijven veel mensen het maar eng vinden en zien zij er echt tegenop om te kiezen. Dit zou wel eens te maken kunnen hebben met het willen vermijden van risico’s. Want hoe je ook kiest, rationeel of irrationeel; op het moment dat je een keuze maakt krijg je geen garantie voor succes. Pas later zul je kunnen vaststellen of jouw keuze de juiste bleek te zijn; als je hebt kunnen zien hoe het voor je uitgepakt heeft.

En is dat erg? Nou nee, eigenlijk niet. Want je kunt leren van je ervaringen en vandaar uit bekijken hoe je weer verder wilt. En dan…..juist ja…..opnieuw kiezen….