Minder stress, meer ontspanning
Print Friendly, PDF & Email

GO WITH THE FLOW  (Nieuwsbrief nr 4 november 2011)

flow

Eigenlijk zou je deze titel als misleidend kunnen beschouwen. Als je je tenminste bij “Go with the Flow” voorstelt dat je je lekker kunt laten meenemen in een prettige stemming, zonder daar veel moeite voor te hebben gedaan.

Maar dat is niet wat Mihaly Csikzentmihalyi (tsjik-sent-mie-hai) bedoeld met flow. Hij heeft daar een zeer lezenswaardig boek (getiteld: Flow) over geschreven. Je hoort en leest over deze term ook te pas en te onpas. Maar wat is het nu eigenlijk precies?

Csikzentmihalyi kwam op het idee van flow toen hij onderzoek deed naar creativiteit. Kunstenaars en artiesten gaven aan “een krachtige stroom te ervaren die hen meesleurden” tijdens hun creatieve proces. Zij vertelden heel intens in hun werk verdiept te kunnen zijn, er totaal in op te gaan en zich niet meer bewust te zijn van zichzelf. Zo sterk zelfs, dat ze ongemakken zoals kou, pijn en honger niet meer opmerkten. Csikzentmihalyi heeft onderzocht welke voorwaarden nodig zijn om in die toestand, die hij flow noemde, terecht te kunnen komen.

En hij vond dit: “de sleutel tot de creatie van flow is het bewerkstelligen van een evenwicht tussen vaardigheden en uitdagingen”. Anders gezegd; om flow te bereiken, moet je op de toppen van je kunnen functioneren. Niet teveel, maar zeker ook niet te weinig. In het proces van ergens moeite voor doen en vervolgens het behalen van een positief resultaat, daarin ervaar je flow. Om los te komen en om volledig op te gaan in je activiteit, is inzet en concentratie nodig.

En wanneer ervaren mensen flow?

Ook dat heeft Csikzentmihalyi onderzocht. Hij gaf een groep arbeiders een pieper die op vooraf ingestelde momenten afging; in zowel de werk als de privesituatie. Als de pieper afging moesten de arbeiders aangeven hoezeer ze zich concentreerden, hoe graag ze wilden blijven doen wat ze al deden en hoe gelukkig, sterkt en creatief ze zich voelden. Wat bleek….de meeste mensen besteedden op hun werk hun tijd aan vaardigheden die flow bevordelijk waren. Tijdens het werk voelden ze zich het vaakst doeltreffend en zelfbewust.Terwijl ze aangaven zich thuis het vaakst apatisch (!) te voelen…

Wel; als dat geen goede aanmoediging is om er vandaag weer lekker tegenaan te gaan op je werk…